2017-05-02
"Hur kan vi lägga så lite resurser på det dyrbaraste vi har?"