2017-09-08
Glöm inte att klappa dig själv på axeln!
2017-04-17
I dag räknas bara livet
2016-02-04
Skrattet knockar tumören medvetslös