2017-05-02
"Hur kan vi lägga så lite resurser på det dyrbaraste vi har?"
2015-12-01
Mitt eget fuck off-finger till cancern
2015-09-10
En fågel – och jag visste att han somnat in