Skaffa dig enkelt bättre balans

”Jag har ingen bra balans!” Jag vet inte hur många gånger jag har hört det i träningen jag förespråkar. Ofta säger vi det med en negativ klang i rösten. Vi dömer ut oss själva med en mening. I min värld är balans ingenting man har. Den är som den är, och den kan bli bättre. Balans är något man skaffar och underhåller livet ut.

När vi uttrycker oss kring balans syftar vi sällan till den balans som påverkas av sinnrika funktioner i örat. (bland annat) När vi i träning, och även i livet, säger att vi inte har balans handlar det nästan jämnt om brist på kommunikation. Inom Moveoo tänker vi så här- Våra ”rörelsemuskler” är dumma, de vet inte vad de ska göra innan någon säger åt den vad som ska göras, och när det ska göras. Dålig balans är alltså brist på kommunikation mellan musklerna. Och precis som i ett förhållande eller på arbetsplatsen behöver musklerna prata med varandra för att de ska fungera bättre ihop.

Därför handlar Moveoo väldigt mycket om att utmana det traditionella sättet att tänka träning. Där sitter vi på bänkar med ryggstöd och lär oss kommunicera på ett sätt som för kropp och knopp är helt onaturligt.

Med Moveoo vill jag få människor att tänka till när de säger att de vill träna ”säkert” skonsamt och/eller skadefritt. Jag vill få fler att fundera över varför de tragglar med olika tekniker om syftet med träningen är att må bättre. Är det en övning som gör dig välmående eller en rörelse?

Du får aldrig glömma ditt ursprung. Du är skapt under oregelbundna och osäkra förhållanden. Där gjorde våra förfäder så gott de kunde utan att döma varandra. Kan du ta den tråden in i nutid så förstår du värdet av att vingla lite i din träning, att inte ha fötterna balanserat, att inte upprepa en rörelse monotont. (Helt andra tankar gäller när du vill prestera i en övning eller i ett tävlingsmoment)

När jag som ledare fått en grupp eller en individ in i Moveoo har jag också lyckats döda mångas självvalda sanningar om vad de kan och inte kan. Jag har fått människor att tänka om i träningen på ett sätt som även smittar av sig i livet.

 

Är jag ett geni? Är Moveoo för vanligt folk? Varför har ingen kommit på detta tidigare?

Jag säger inte att jag har rätt. Efter 30 år som tränare är jag väldigt ödmjuk inför vad man kan göra och inte kan göra. Men jag kan också min historia. Jag ser vad till som fungerat under 100 000-tals år. Jag vet vad som fungerat och inte fungerat för mig under 30 år. Och på gott och ont har jag sällan fallit in i sagda normer utan att ifrågasätta dem, som med träning.

 

Att utmana kroppen på ett sätt som påminner om det som skapat oss blir ett sätt att bryta kroppens förfall. Att röra oss på ett sätt som skapar lust och skratt ger glada färger till själen. Att vistas under omständigheter som får våra muskler att prata med varandra skapar balans.

 

Och du, det bästa av allt! Beslutet ligger hos dig. Det är du, och ingen annan, som bestämmer hur vältalig du ska bli i din rörelse.

Tre tips som enkelt utvecklar din balans:

  1. Stå på ett ben oftare. Böj stödbenet. Leta efter positioner som utmanar din balans i träning och i vardagen.
  2. Stå på tå oftare i din träning och i din vardag så kickar du igång trötta och svaga fötter
  3. Stå mittemot någon, gärna på tå. Knuffas och busa med varandra och försök håll fötterna still på marken.            (Unik balansövning där du ska försöka förhålla dig till dina egna rörelser samtidigt som du måste hantera det som din kompis hittar på.)

 

 

Ha skoj!

 

LOADING..