Jose förespråkar en naturligt utmanande träning som har sina grunder i människans utveckling.  Idag vidareutvecklar han Moveoometoden som med sin frågande inlärning sticker ut ifrån den traditionella och tillrättalagda styrketräningen. 

Joses träning är känd för att vara tuff och samtidigt tillåtande, utmanande och rolig. Med Moveoometoden möjliggörs en varierad och effektiv träning med olika redskap och där individen själv ansvarar för utmaning och belastning.

”I min blogg vill jag väcka tankar och samtidigt skapa inspiration kring en träning som kan utföras på gym, i hemmet och på jobbet. Jag tror att vi med ett nytt förhållningssätt till träningen kan få fler att börja träna och samtidigt få de som tränar att bli mer inspirerade och nyfikna i sin träning.”

Med sina 30 år som tränare och gymägare har Jose blivit ett känt namn i träningskretsar. Jose jobbar som personlig fystränare när han inte utbildar andra instruktörer eller är på träningscamp . Han jobbar med företag, stat och kommun som har ökat välmående på agendan. Övrig tid skriver han i tidningar, böcker och han anlitas flitigt som föreläsare och han har medverkat i TV vid ett flertal tillfällen.

Jose strävar efter att väcka nya tankar och skapa ett nytt görande kring en roligare träning och en sundare livsstil.