Undrar vad andra egentligen tycker om mig…

Undrar du ofta vad andra människor tänker om det som du har uttryckt i olika sammanhang? Kan du ägna mycket tid åt att analysera andra människors outtalade reaktioner på dina handlingar? Skapar det en inro oro och en känsla av obehag för dig? Är det kanske till och med så att du har märkt att du därför gärna försöker att känna in en situation innan du agerar? Och att resultatet ofta blir att du inte säger det du skulle ha sagt om du inte hade behövt oroa dig för andras reaktioner.

I så fall är du verkligen inte ensam. Det här är väldigt vanligt!

Många av oss ägnar oändligt mycket tid åt att analysera vad vi tror att andra människor tänker om oss. Vad vi tror att det väcker för känslor i dem. Tid som egentligen är helt onödig, eftersom det helt och hållet baseras på vår alldeles egna fantasi. Som i sin tur många gånger bygger på rädslor av olika slag. Och ju mer vi tänker och analyserar, desto större är sannolikheten att oron ökar och att vi bygger på känslan av obehag.

Så hur kan man då göra för att minska det här? Mitt tips är att i alla möten med människor som betyder något och som man har en relation man vill vårda – att man då helt enkelt tar upp vikten av att var och en av oss tar ansvar för våra egna tankar och känslor. Att vi inte går in och gissar vad den andre kan tro. Utan att vi lovar varandra att istället uttrycka till den andre om något som sägs gör en besviken eller om ett agerande väcker något annat som behöver benämnas.

Jag gör så i mina relationer att jag direkt säger ungefär så här ”vet du vad – jag lovar att jag tar ansvar för mina känslor. Så om du någon gång säger eller agerar på ett sätt som gör mig ledsen, arg eller besviken. Då lovar jag att ta det med dig direkt. Så att du aldrig någonsin behöver gå och fundera över om det ligger något och skaver. Jag tar ansvar för mina känslor och jag räknar med att du gör det samma.”

Det gör det lugnt och skönt. Skapar en ren och okomplicerad relation. Raka rör med korten på bordet alltid med vetskapen att det som tas upp är för att relationen betyder något och för att man är rädd om den. Det skapar trygghet. Det stärker relationen.

Är det så att det är relationer som inte är så nära, där det känns onaturligt att säga på det viset är min rekommendation att bli lite modig. Att föregå med gott exempel genom att själv uttrycka om man känner sig lite trampad på tårna. Men då alltid leverera det på ett sätt så att personen förstår att man inte är ute efter att peka finger eller nedvärdera utan att det handlar om att det finns något som behöver redas ut för att det igen skall kännas bra. Att det är en fin, varm handling med de bästa avsikter.

Och om det är så att man har sagt något där man upplever att personen man talar till reagerar på ett sätt så att oron i magen väcks till liv, att man då direkt uttrycker det. Att man frågar den andre om det är något som inte känns bra. Och reder ut det i så fall. Men om det inte är något, då också lita på det, släppa och gå vidare.

Relationer är verkligen inte enkla. Det är så mycket som påverkar. Som tidigare erfarenheter, yttre omständigheter, känslor, stress eller hur man mår för dagen tex. Men relationer är ändå det som får oss att växa och må bra. Utvecklas och lära oss nytt. Så se varje möte med varje människa som en unik gåva. Och bestäm dig för att ta ansvar för dina egna tankar och känslor. Och lita på att andra kan göra precis det samma.

Be kind – always!

Instagram: @asanyvall

Hemsida: www.regnsken.se

Kommentera inlägget

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Information om hur vi använder dina personuppgifter och om dina rättigheter finns på vår hemsida

LOADING..